JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME?

 • Individuální diagnostická vyšetření
 • Posouzení školní připravenosti
 • Doporučení individuální a skupinové integrace
 • Besedy pro učitele a rodiče
 • Praxe studentů VOŠ a VŠ
 • Skupinová vyšetření uchazečů o studium

PSYCHOLOGICKÉ

 • Krizové intervence
 • Mediace v oblasti péče o děti
 • Rodinná terapie
 • Metodické vedení výchovných poradců
 • Peer programy v prevenci drog
 • Prevence sociálně patologických jevů
 • Pořádání odborných seminářů
 • Cílená vyšetření pro posudkové lékaře
 • Odborné posudky pro jednání soudů
 • Spolupráce s oddělením vyšetřování Policie ČR

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ

 • Metodická vedení dyslektických asistentek
 • Návštěvy a konzultace na školách
 • Sociometrická šetření třídních kolektivů
 • Jarní tábory pro hyperkinetické děti
 • Letní tábory pro dyslektické děti
 • Kurz rozvoje grafomotoriky
 • Kurz edukativně stimulační (předškol.)
 • Kurzy rozvoje pozornosti
 • Hravé čtení
 • Náprava dyslektických obtíží

JAK SE K NÁM OBJEDNAT?

Nejlépe telefonicky nebo písemně na semilském pracovišti, kde je k dispozici sociální pracovnice, která si poznačí potřebné údaje (jméno a věk dítěte, adresu, telefon a především důvod vyšetření). O vyšetření je možno žádat i prostřednictvím školy nebo dětského lékaře.

CO S SEBOU DO PPP PŘINÉST?

Zprávy z předchozích vyšetření, školní sešity, žákovskou knížku, vyjádření učitele k problému dítěte (u výukových obtíží). Protože vyšetření trvá 1–2 hodiny, nezapomeňte vzít dětem pití a svačinu. Potěší nás, vezmete-li dětem vlastní přezůvky.


Aktualizováno