Veřejné dokumenty

Typ dokumentu Platnost Dokumenty
Zřizovací listina včetně příloh od 1. 4. 2010 Zřizovací listina Pedagogicko-psychologické poradny v Semilech
Organizační řád od 1. 1. 2013 Organizační řád PPP Semily pro rok 2013
Výroční zpráva rok 2013 Závěrečná zpráva organizace za rok 2012
Dodatek 1 k závěrečné zprávě 2012
Dodatek 2 k závěrečné zprávě 2012
Rozvaha rok 2013 PPP Rozvaha 2013
Výsledovka rok 2013 PPP Výkaz zisku a ztrát 2013
PPP Příloha 2013
Etický kodex Etický kodex Pedagogicko-psychologické poradny
Výroční zpráva rok 2013/2014 Výroční zpráva 2013/2014
Výroční zpráva rok 2015/2016 Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva rok 2016/2017 Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva rok 2017/2018 Výroční zpráva 2017/2018
Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 rok 2017 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 rok 2019 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 (PDF)
Rozvaha rok 2022 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2022 (PDF)
Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na rok 2024–2026 rok 2023 Rozpočet a střednědobý plán (PDF)
GDPR PPP&SPC Semily GDPR PPP&SPC Semily

Maturitní zkoušky - PUP

Výroční zprávy

Ostatní


Aktualizováno